Група продовженого дня

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпе­чує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, мораль­ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості все­бічного виявлення і розвитку індивідуальних, здібностей, запи­тів та інтересів дітей.

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й на­скільки правильно організований у ній режим. Від раціонально­го, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму залежить підвищення успішності, збереження достатньої праце­здатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміц­ненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму ви­ховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість.

Режим роботи ГПД

У школі сформовано шість груп продовженого дня.

Групи працюють за таким режимом:

- 12.30 - 13.10 – прийом дітей ;

- 13.10 - 13.40 – прогулянка, рухливі ігри;

- 14.40 - 14.10 – обід;

- 14.10 - 15.40 – робота в гуртках;

- 15.40 - 16.30 – самопідготовка;

- 16.30 - 17.15 – виховна година, бесіда;

- 17.15 - 17.35 – прогулянка на свіжому повітрі;

- 17.35 - 17.55 - індивідуальна робота з учнями;

- 17.55 - відправлення дітей додому;

- 18.15 - 19.00 - самоосвіта. Методична робота.

Важливим елементом розпорядку дня є прогулянка на свіжому повітрі, під час якої діти грають у рухливі ігри. Це дає їм змогу відпочити від навчальної діяльності та сприяє зміцненню здоров`я.

Однією зі складових успішного навчання у школі є самопідготовка учнів, адже на групі продовженого дня ми пояснюємо матеріал, пройдений на уроках, ще раз, що сприяє кращому його засвоєнню. Особливу увагу ми приділяємо дітям з низьким рівнем пізнавальних можливостей, щоб допомогти засвоїти програмовий матеріал на необхідному рівні. Також під час самопідготовки ведеться робота з обдарованими дітьми, для яких підбираються індивідуальні завдання відповідно до їхнього рівня розвитку.

Виховання гармонійно розвиненої особистості лежить в основі виховної роботи. Це забезпечує формування у дітей ціннісних ставлень до себе та своєї родини, до власного здоров`я, до природи, національної культури та традицій, художньо – естетичних надбань людства. Виховна робота здійснюється у формі виховних годин, бесід, свят, вікторин, тематичних конкурсів, творчих робіт.

Зважаючи на малорухливий спосіб життя сучасного суспільства, проведення спортивних годин є важливим засобом зміцнення здоров`я школярів. Особливо актуальним це є для учнів початкової школи, у яких відбувається розвиток опорно-рухової системи. Для цього ми проводимо з дітьми комплекс загально розвиваючих вправ, спортивні естафети, рухливі ігри.

Для розвитку творчих здібностей дітей на групі продовженого дня є час, відведений для занять за інтересами. На цих заняттях вони мають можливість розвивати художньо-естетичні здібності: складають орігамі, малюють, ліплять з пластиліну.

Щоб забезпечити зв’язок між шкільним і родинним вихованням, ми проводимо бесіди з батьками, під час яких розповідаємо про успіхи, досягнуті дитиною, та радимо, на що треба звернути додаткову увагу.

Кiлькiсть переглядiв: 140

Коментарi